Select language: magyar

Rétegvonalas művelés tervezése és kivitelezése

Magyarország 32%-a 200 méternél magasabban fekvő dombság. A dombvidékeken elhelyezkedő szántóföldek az eróziónak kitettek. Hazánk művelt területének mintegy 40%-án fennáll az erózió pusztításának veszélye, mely jelentősen rontja a termőföldek minőségét és ezáltal a gazdálkodás sikerességét. A domboldalakon kialakított szántóföldek jelentős része 12% feletti III. lejtőkategóriába esik, amely fokozottan ki van téve az erózió veszélyének.

Ennek megfelelően a „Feltételesség rendelet”-ben a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírások között helyet kaptak a talajromlás és a talajerózió kockázatának csökkentését célzó eljárások is. Így azok a termelők, akik lejtős területen gazdálkodnak és támogatásban kívánnak részesülni, kötelesek az előírások betartására, melyet különböző technológiai megoldásokkal tudnak csak sikeresen végrehajtani. A talajvédelem, valamint a szántóterületek fenntartható termelésre való alkalmassá tétele alapvető feltétele a precíziós gazdálkodásnak is, ezért a KITE már több mint 10 éve rendszerszinten foglalkozik a szántóföldi vízrendezés kérdéseivel. Ennek eredménye, hogy a belvízelvezetés már szolgáltatásként áll rendelkezésre, a térinformatikai fejlesztések és a megszerzett gyakorlati tapasztalatok pedig lehetővé teszik, hogy a KITE támogassa a termelőket a fenntartható gazdálkodási megoldások adaptálásában az erózióval érintett területeken is.

A lankás, dombos területek egyik legnagyobb problémája a talajerózió, amely sok esetben a talajvédő művelési rendszerek használatával is orvosolható (mulcsművelés, sávos művelés, direkt vetés), azonban akadnak olyan esetek – például a 12%-ot meghaladó lejtőmeredekséggel érintett területek –, amikor ezek használata már nem nyújt elegendő védelmet az erózió ellen. Ekkor alkalmazható a rétegvonalas művelés, melynek lényege, hogy a különböző szántóföldi műveleteket (talajművelés, vetés, betakarítás) a rétegvonalak mentén végezzük, így a műveletek iránya mindig merőleges a lejtés irányára, csökkentve ezzel a lefolyó víz sebességét.

Rétegvonalak szerint végzett vetés
Rétegvonalak szerint végzett vetés

A rétegvonalas művelés végrehajtásának tehát előfeltétele a domborzati adatok felmérése, ezen adatok alapján pedig a tábla digitális magasságmodelljének elkészítése. A digitális magasságmodell lehetőséget ad a szintvonalak kirajzolására, melyet a hazai eróziós viszonyok, a lejtőhossz és -meredekség figyelembevételével végzünk. A szintvonalak olyan formátumban kerülnek előállításra, hogy az a szántóföldi gépekkel lekövethető legyen, így a munkavégzés mindig párhuzamos a kirajzolt szintvonallal.

Digitális magasságmodell és rétegvonala
Digitális magasságmodell és rétegvonala

A nagy pontosságú, részletes domborzati adatok a digitális magasságmodell mellett lehetőséget nyújtanak lejtőmeredekség-térkép elkészítésére is, így körülhatárolhatók azok a területek, melyek különösen érintettek az erózióval (12%-ot meghaladó lejtőmeredekség). A körülhatárolt területek is kiírásra kerülnek úgy, hogy azok a szántóföldi gép kezelője számára a földterületen egyértelműen azonosíthatók legyenek, segítve a domborzatalapú tervezés folyamatát. Ez elengedhetetlen a forgók azon részeinek lehatárolásához is, melyeken a művelés iránya óhatatlanul a meredek lejtés irányában történik, így a rétegvonalak szerinti művelés sem akadályozza az eróziót. Az ilyen területeket érdemes kivenni a művelésből és évelő kultúrával bevetni, hiszen ezeken a terméseredmények is rendre alacsonyak.

Lejtőmeredekség-térkép és a 12%-ot meghaladó lejtőmeredekséggel érintett területek
Lejtőmeredekség-térkép és a 12%-ot meghaladó lejtőmeredekséggel érintett területek

Emellett, amennyiben a 12%-ot meghaladó lejtőmeredekség 100 méteres vagy annál nagyobb lejtőhosszal párosul, az évelő kultúrával telepített erózióvédelmi sávokra is szükség van, melyeket ugyancsak a kirajzolt szintvonalak mentén kell kialakítani. Ezek a betakarítástól a tavaszi vetésű kapás kultúra megerősödéséig is hatékonyan képesek lassítani a lejtőn lefolyó víz mozgását.

Füvesített erózióvédelmi sáv
Füvesített erózióvédelmi sáv

A fenti megoldások – a rétegvonalas műveléstől az erózióvédelmi sávokig – kizárólag domborzatalapú tervezés segítségével kivitelezhetők, és csakis ekkor képesek megállítani az erózió következtében végbemenő talajvesztést.


Kapcsolódó szolgáltatásaink


  • Részletes domborzatmodell (további szolgáltatásokhoz is) készítése
  • Jogszabály szerinti rétegvonalas tervek készítése
  • Lejtőmeredekség-térkép és 12%-ot meghaladó lejtésű területek körülhatárolása
  • Dokumentáció shp fájlformátumban történő biztosítása
  • Dokumentáció nyomtatott/nyomtatható formában történő előállítása
  • A tervezés eredményének szaktanácsadói ismertetése személyes konzultáció keretében
  • Opcionálisan multipoligon-alapú zónatérkép készítése
  • Opcionálisan multipoligon-zónatérkép alapján történő precíziós talajmintavétel
  • Igény esetén rétegvonal menti művelés elvégzése

ÉRDEKLI A RENDSZER?

Részesüljön Ön is a PGR előnyeiből, lépjen kapcsolatba tanácsadóinkkal a részletesebb tájékoztatásért, a lehetőségek maximális kihasználásáért!