Select language: magyar

#növényvédelem

Hőösszeg alapú kártevő előrejelzés

A precíziós vetés ismérvei

A kártevők életfolyamatait, életciklusát a környezeti tényezők közül, a hőmérséklet, a nappalhossz, a páratartalom, nedvesség és számos tényező közvetlenül vagy közvetve befolyásolja.

A környezeti tényezők közül a hőmérséklet szerepe kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel a kártevők egyedfejlődéséhez, fajtól függően egy minimális hőmérsékleti érték (hőmérsékleti küszöb) elérése szükséges. Amíg az áttelelő közeg (talaj, növényi maradványok) hőmérséklete nem éri el az adott rovar faj fejlődéshez szükséges minimális hőmérsékletet, a rovar áttelelő alakjának a fejlődése nem indul el. Az egyes fejlődési alakok eléréséhez szükséges hőösszeg érékeket a hőmérsékleti küszöb feletti értékek folyamatos összegzésével határozták meg.

Amennyiben folyamatos meteorológiai méréseket végzünk és a mért napi átlaghőmérsékleti adatokat behelyettesítjük egy képletbe, következtetni tudunk az adott kártevő megjelenésére és az egyes fejlődési stádiumok időpontjára

A hőösszeg számítás nem helyettesíti az adott táblán a kártevő folyamatos megfigyelését, de a környezeti tényezők függvényében folyamatos tájékoztatást nyújt a rovar fejlődési alakjainak a várható megjelenési időpontjáról.

vetésfehérítő tojás
1. fotó vetésfehérítő tojás
vetésfehérítő lárva (L1)
2. fotó vetésfehérítő lárva (L1)

A KITE Zrt Innovációs főigazgatóságán számos hőösszeg modell tesztelése, fejlesztése folyik mely során a modellek gyakorlati alkalmazhatóságát, megbízhatóságát vizsgáljuk.

Az első nyilvános modell a vetésfehérítő fajok közül a vörösnyakú árpabogár (Oulema melanopus Linné) előrejelzésére szolgál. A modell nem a veresnyakú árpabogár imágók megjelenését hivatott előrejelezni, hanem a tömeges tojásrakás, lárvakelés időpontját. A KITE országos meteorológiai állomáshálózatának az adatait felhasználva a modellben, egy országos térképet hoztunk létre.

A térképes formában megjelenő információ, nem az aktuális hőösszeg értéket mutatja, hanem a három nap múlva esedékes értéket, ugyanis a modellbe már a három napos meteorológiai hőmérséklet előrejelzés is be van építve. A modell tehát további három nap előnyt biztosít, hogy a károsító elleni védekezésre felkészüljünk. Az előrejelzés pontosságát nagyban meghatározza a meteorológiai állomástól való távolság, a legnagyobb pontosságot azon táblán biztosítja, ahol a meteorológia állomás van, és melyek méréseiből történik a számítás.


A KITE PGR mobil applikációján térképi megjelenítés formájában elérhető vetésfehérítő számára szükséges hőösszegek állása Magyarországon. (1.ábra)


KITE Zrt. mobil alkalmazás vetésfehérítő interpolált térkép
1. ábra

A KITE PGR mobil applikáción keresztül elérhető a vetésfehérítő előrejelzési modell.

A térképes megjelenítés tartalmazza:

nincs lárvakártétel (az imágók megtalálhatóak a táblán, de még nem várható az elkövetkező 3 napban tojásrakás, lárvakelés, nem esedékes a védekezés)

tojásrakás időszaka: (az elkövetkező három napban tömeges tojásrakás várható, ekkor már célszerű a védekezésre felkészülni, beszerezni a rovarölőszert és a védekezést az elkövetkező 5-7 napon belül elvégezni.)

lárvakelés időszaka: ekkor még aktuális a védekezés, de már a fertőzés mértékétől függő lárvakártétellel számolnunk kell


A PGR felületén elérhető térképes megjelenítés folyamatos nyomon követésével időben felkészülhetünk a vetésfehérítő elleni védekezése, de a védekezési döntést mindig tábla szemrevételezését követően kell meghozni.