Select language: magyar

Öntözési szaktanácsadás

Az elmúlt évtizedek hozamadatainak elemzése, valamint a már bekövetkezett és a regionális klímamodellek által előre jelzett éghajlati változások alapján kimondható, hogy a szántóterületeink termőképessége várhatóan csökkenni, a termésingadozás mértéke pedig növekedni fog az elkövetkező évtizedekben, melynek elsődleges oka a Kárpát-medence egyre aridabbá és szélsőségesebbé váló klímája. Ennek ellensúlyozása érdekében a talaj vízkészletének megóvása, valamint az öntözött területek arányának növelése is szükséges.

Az egyre szélsőségesebbé váló klíma és az ebből adódó növekvő termésingadozások kiküszöbölésére egyre fontosabb a szakszerű, adatalapú, precíz öntözés, amit a KITE öntözési szaktanácsadási rendszere hatékonyan tud biztosítani. A légköri mérésekből származó információ tendenciáját tekintve jól jellemzi a vízkészlet alakulását. Emellett nagy jelentőséggel bír, hogy a növény számára szükséges talajnedvesség rendelkezésre áll-e a gyökérzónában egy adott időpontban, melyről az állományban történő folyamatos talajnedvesség-méréssel győződhetünk meg, amely közvetlen információt szolgáltat a növény vízellátásáról, és segítségével megelőzhető a vízstressz kialakulása. Az öntözésüzemeltetési döntéstámogató szolgáltatás a gazdálkodók öntözött területén mért talaj-növény-légkör adatok alapján segíti a termelőket az öntözésirányítást érintő legfontosabb döntések (öntözési norma, öntözési forduló, és amennyiben több öntözött táblával rendelkeznek, az öntözésindítási prioritási sorrend) meghozatalában.

A szakszerűtlenül végrehajtott öntözés jelentős környezeti károkat okozhat, emellett gazdaságtalan, ezért a KITE Zrt. a legmodernebb öntözőberendezések forgalmazásán túl elkötelezett a gazdálkodók szakmai döntéseinek támogatása mellett. Biztosítja számukra az általa fejlesztett Öntözésirányítás alkalmazást, amely a légköri paraméterek, a talajnedvesség mérése, valamint 7 napos előrejelzés alapján ad ajánlást az adott tábla, adott növényfaj, -fajta vagy hasznosítási mód esetében megfelelő öntözési fordulóra és az öntözési normára.

Célunk a mért légköri és talajnedvességi adatok növény- és talajtulajdonságok függvényében történő feldolgozásán alapuló, öntözésirányítást támogató rendszer biztosítása.

Kijelenthető, hogy a szaktanácsadási rendszerünk ajánlásai szerint üzemeltetett öntözés mind környezetvédelmi, mind ökonómiai szempontból megfelel a modern kor kihívásainak.

A meteorológiai állomások mérési eredményei bár önmagukban is támogathatják az agronómiai döntéshozatalt, az öntözésirányítás szempontjából még nem elég informatívak, további feldolgozásuk szükséges.

A légköri paraméterek – mint a besugárzás, hőmérséklet, szélsebesség és a páratartalom – segítségével meghatározhatjuk a légkör „szárítóképességét”, amelyet potenciális evapotranspirációnak (ET0) nevezünk. A potenciális evapotranspiráció alkalmas a különböző területek párolgásviszonyainak összehasonlítására, azonban önmagában még nem ad elegendő információt az adott időszakban az adott növénykultúra által elpárologtatott és a talajfelszínről elpárolgó víz mennyiségét illetően, hiszen ez függ a növényfajtól, -fajtától és az állomány fejlettségétől is. A növényfaj, -fajta és a fenológia szerint is korrigált növényi evapotranspiráció (ETc) segítségével már pontosabban becsülhetjük az adott időszakban jelentkező vízveszteséget, így a csapadékviszonyok, az öntözés és az öntözési hatékonyság ismeretében meghatározhatjuk a klimatikus vízmérleget. A klimatikus vízmérleg megmutatja, hogy csökken, nő vagy stagnál a talaj vízkészlete két meghatározott időpont között. A KITE öntözésirányítási rendszere nemcsak az elmúlt időszakok vízmérlegének megállapítására alkalmas, hanem a hétnapos OMSZ meteorológiai előrejelzés integrálásának köszönhetően a futtatás időpontját követő egy hét előre jelzett vízmérlegét is megmutatja.

A légköri adatok alapján számított fontosabb paraméterek az Öntözésirányítás alkalmazásában
A légköri adatok alapján számított fontosabb paraméterek az Öntözésirányítás alkalmazásában

A légköri mérésekből származó információ tendenciáját tekintve jól jellemzi a vízkészlet alakulását, de a talaj-növény-légkör rendszer vízforgalma olyan sok tényezőtől függ, hogy önmagában ez alapján nem tudjuk megállapítani, hogy a növény számára szükséges talajnedvesség rendelkezésre áll-e a gyökérzónában egy adott időpontban. A talajnedvesség mérése, illetve annak a talajtextúra, valamint a termesztett növény érzékenysége függvényében történő értelmezése azonban közvetlen információt szolgáltat a növény vízellátásáról, és segítségével megelőzhető a vízstressz kialakulása. Ennek szemléltetésére alkalmas az Öntözésirányítás alkalmazás „Talajnedvesség” funkciója.

Talajnedvesség értékelése az Öntözésirányítás alkalmazásban
Talajnedvesség értékelése az Öntözésirányítás alkalmazásban
Talajnedvesség-mérő eszköz az öntözött táblán
Talajnedvesség-mérő eszköz az öntözött táblán

Az előre jelzett klimatikus vízmérleg és a talajnedvesség ismeretében lehetőség nyílik az öntözések megtervezésére, és amennyiben több öntözött táblával rendelkezünk, akár a prioritási sorrendet is felállíthatjuk a vízstresszt előrejelző ikonok segítségével.

Az öntözések tervezése az Öntözésirányítás alkalmazásban
Az öntözések tervezése az Öntözésirányítás alkalmazásban

Kapcsolódó szolgáltatásaink

  • PGR web és mobil hozzáférés az öntözési szaktanácsadás alkalmazáshoz
  • Az alapadatok szaktanácsadói felületre való feltöltéséhez adatbetöltő alkalmazás
  • Telefonos, illetve szükség esetén személyes támogatás az alapadatok felvételéhez
  • Öntözési terv az aktuális nap plusz 6 napra
  • Telefonos szaktanácsadói támogatás
  • Szaktanácsadói személyes konzultáció az öntözési szezonban
  • Igény szerint légköri paraméterek méréséhez agrometeorológiai állomás(ok) szolgáltatás keretében történő biztosítása
  • Igény szerint talajnedvesség méréséhez 6 mélységben mérő talajnedvesség-mérő eszköz(ök) szolgáltatás keretében történő biztosítása

ÉRDEKLI A RENDSZER?

Részesüljön Ön is a PGR előnyeiből, lépjen kapcsolatba tanácsadóinkkal a részletesebb tájékoztatásért, a lehetőségek maximális kihasználásáért!