Jövedelemtérkép

Jövedelemtérkép

Üzemtani megközelítést alkalmazva a hozamtérképek, a mérlegházi adatok és a rendelkezésre álló differenciált inputanyag-térképek (pl. műtrágya, vetőmag) felhasználásával készülnek el a jövedelemtérképek. Készíthetünk egytényezős jövedelemtérképet: az inputanyag- kijuttatások táblaátlag-technológia alapján történik, így a költségek a táblán belül állandóak, „csak” a hozam változó. A többtényezős jövedelemtérképeknél az inputanyagkijuttatás differenciált. Mind az elszámolandó költségek, mind a hozamok változóak. Vissza