A KITE Zrt. neve a megalakulása óta egybeforrott az innovációval. Gyökereihez visszanyúlva szaktanácsadással segít a gazdálkodóknak. Egyedülálló módon Partner Profit Programja országosan elérhető a számunkra, amelynek célja a termelők részére a termelésben rejlő többletjövedelem realizálása. A komplex szaktanácsadási rendszere egységben kezeli az agronómiai és a műszaki feltételrendszert, hiszen a leggyengébb elem dönti el a gazdaság sikerességét, ezért alkalmazunk minden régióban agronómiai, műszaki és IT szakembereket is. A kollégák a partnergazdaság felmérésével feltérképezik a rendelkezésre álló eszközrendszert, a vezetők és gépkezelők felkészültségét. Közösen megbeszélt célokat tűznek ki és alakítják ki a precíziós technológiára való áttérés lépéseit. A gépkezelőket folyamatos oktatásokkal készítik fel a hatékonyabb gépkezelésre. A feladatok végrehajtása szaktanácsadók monitoringja mellett kerül elvégzésre. Az év közben végzett feladatokról a gépekből gyűjtött adatok alapján éves beszámoló készül. A szaktanácsadás független a gazdaság méretétől. A szolgáltatások csomagokba rendezve érhetők el.