Az egykoron nonprofit szervezetként alakult Kukorica és Iparinövény Termesztési Együttműködés fő célja a tudomány világszínvonalú eredményeinek megismerése, az új technológiák, korszerű termelési eszközök és üzemszervezési eljárások elsajátítása és elterjesztése a volt taggazdaságok körében.

2023 különleges számunkra, hiszen ebben az évben ünnepeljük a KITE Zrt. alapításának ötvenedik évfordulóját.

A rendszerváltás éveiben a KITE tevékenysége piaci alapokra helyeződött, de a felhalmozott tapasz-talatok továbbadása és a magas színvonalú szakmai tudás továbbra is minden területen elvárás maradt. Ez a háttér tette lehetővé cégünk számára, hogy a magyar szántóföldi növénytermesztés és kertészet piacvezető integrátorává váljon, miközben sikerült megőrizni évtizedes hagyományainkat, értékeinket és ambíciónkat.

Jelen vagyunk a jövőben

Az elmúlt évtizedben új korszakba léptünk. Nagy ívű, a partnereink ellátási biztonságát és kényelmét
növelő beruházások valósultak meg, valamint kiszélesítettük termékeink és szolgáltatásaink fejlesz-tését. A KITE Zrt. a ’80-as években áttörést elérő, legendás elődeink nyomdokain haladva komplex agronómiai és műszaki kereskedelmi kínálattal, innovatív szolgáltatásokkal ma is úttörő szerepet játszik az agrárium modernizálásában. Olyan csatornaként működünk, melynek segítségével a világ mindenkori legkorszerűbb megoldásai alkalmassá válnak az adott gazdaság egyedi igényeinek ki-szolgálására: a magyar birtokszerkezet, a gépesítettség és a termelői felkészültség által meghatáro-zott gyakorlati alkalmazásra. Hisszük, hogy ezen missziónk megvalósítása fenntartható módon tudja biztosítani a KITE jövőbeni sikereit is.

Fejlődés, összhangban a természettel

Sok feladatunk van a következő ötven évre is. Korunk kihívásai új helyzetet teremtettek a világban és nap mint nap emlékeztetnek arra, hogy elkerülhetetlen a szemléletváltás a mezőgazdaságban. A környezetkímélő gazdálkodás és a hatékonyság növelésének igénye a növénytermesztés területén életre hívta az okszerű, talajkímélő, precíziós gazdálkodás elméletét és gyakorlatát. A KITE Zrt. felké-szült a változásra, szakembereink több mint egy évtizede felállított program keretében olyan Precí-ziós Gazdálkodási Rendszer fejlesztésén és üzemeltetésén dolgoznak, amely a talaj, a termesztett növény és a termelő szempontjait harmonizáló, komplex megoldásokkal biztosítja a tevékenység fenntarthatóságát társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt. Napi gyakorlatunkká vált a digitális technológia mezőgazdasági alkalmazása, a precíziós és talajkímélő gazdálkodás széles körű elterjesztése komplex ajánlatok, kibővült szaktanácsadási szolgáltatások és oktatási, képzési programok segítségével.

A KITE partnerei számíthatnak rá, hogy a biztos háttérrel, kiszámítható piaci magatartással és felelős szemlélettel működő, folyamatosan fejlődő vállalat támogatja a versenyképes és hosszú távon fenn-tartható, hatékony gazdálkodásukat. Ezúton is köszönjük az eddigi együttműködést, bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk majd segíteni egymást céljaink megvalósításában.

A születésnapi ünnepségsorozat második állomásának az AgrárgépShow után a budavári Hilton Hotel szolgált méltó helyszíneként. Az állami szervek, szakmai szervezetek, oktatási intézmények, valamint a vállalat beszállítói, leányvállalatai, a sajtó és a KITE-vel együttműködő pénzintézetek, szolgáltatók képviselőinek társaságában öröm volt sorba venni az elmúlt ötven év vívmányait, eredményeit és együtt, szimbolikusan megtenni a jövő első közös lépéseit.