Az idei év eseményei minden korábbinál erősebben irányították rá a figyelmet arra, hogy milyen könnyen csúszhat ki bárki lába alól a talaj. Karácsony közeledtével nagyobb hangsúlyt kap a jótékonyság, még erősebb a szándék, hogy segítsünk a rászorulókon, a szükségben szenvedőkön.

Ez a felismerés ösztönözte a KITE Zrt. két első emberét is a döntésre, hogy közösen létrehozzák a KITE Dolgozókért Alapítványt.

2020 decemberében hivatalosan is bejegyzésre került a KITE Dolgozókért Alapítvány (rövid név: KITE Alapítvány), amelyet Guba Sándor, a KITE Zrt. igazgatóságának elnöke és Szabó Levente vezérigazgató magánszemélyként alapítottak, és biztosították annak induló alaptőkéjét. A szervezet Magyarország egész területén működik és a váratlan élethelyezetekben a cég állományában lévő aktív és nyugdíjas dolgozóinak segítését, a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű munkavállalók és családjuk támogatását tűzte ki elsődleges céljául.

A KITE Alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint közhasznú tevékenységet folytat, és feladatának tekinti a családok védelmét, a szociális ellátások biztosítását, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátás biztosítását, a gyermekek védelmének biztosítását (családban történő nevelkedés elősegítését, veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését, szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítását), a fogyatékos személyek jogainak előmozdítását, életminőségük javítását, önálló életvitelük támogatását.

A KITE Zrt. számára felelős munkáltatóként kiemelten fontosak a munkavállalói és az általuk képviselt humán tőke, ezért folyamatosan nagy hangsúlyt fektet munkavállalói megtartására és ösztönzésére egyaránt. A dolgozók teljesítményének elismerése, rendszeres képzése mellett elkötelezett a munkavállalói egészségének megőrzése, egészségvédelme mellett, ezért valamennyi munkavállalójáról komplex egészségbiztosítás formájában is gondoskodik. Tevékenysége során törekszik a munkahelyi közösség értékalapú fejlesztésére, valamint a munka és magánélet közötti összhang megteremtésére.

Ez a fajta figyelem és gondoskodás pedig most a KITE Alapítvány létrehozásával válik teljessé.

Ne feledjük! Csak akkor leszünk többek, ha adunk, mert az ember lelke attól nő, ha a darabjait másoknak adja, hogy az bennük gyökeret verve tovább sokasodjon.

Az alapítvány számlaszáma: 11738149-23833423