Befejeződött a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. konzorciumi vezető, a Debreceni Egyetem és a Balogh-Farm Tépe Kft. konzorciumi tagok kutatás-fejlesztési projektje. A beruházás összköltsége 2,151 milliárd Ft, melyből a projekt 1,202 milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást a Széchenyi 2020 program „GINOP-2.2.1-15 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” tárgyú pályázati felhívása keretében nyert el.

A projekt keretében felállításra került informatikai rendszer a KITE Zrt. precíziós szaktanácsadási tevékenysége során kezelt adatokat (saját fejlesztésű meteorológiai állomások szenzor adatai, különféle gépek fedélzeti számítógépeinek dokumentált adata, talajvizsgálati eredmények stb.) gyűjti össze és rendszerezi adatbázisba. A többszintű adattisztítási és hibajavítási folyamatok után az adatok könnyen és hatékonyabban elemezhetők, támogatva ezzel a szaktanácsadási rendszer tanácsadóinak tevékenységét. Az elemzések által alátámasztott döntések és inputanyag kijuttatási tervek meghatározzák a növények szükségleteinek megfelelő mennyiségű műtrágyák és növényvédő szerek kijuttatását, ezáltal csökkentik a környezetterhelést és támogatják a KITE Zrt. környezettudatos tevékenységét. A munkaműveletek elvégzése után a rendszer a jövedelemelemzés segítségével a tábla minden részére meghatározza a profitot, ezzel, valamint az okszerű inputanyag-használattal és a gyors információáramlással növeli mind a KITE Zrt., mind partnerei versenyképességét.

A pályázat lehetővé tette egy használati mintaoltalom megszületését is, aminek a hasznosítási joga a KITE Zrt. tulajdona. A talajszkenner rögzíti a talaj és a növényállomány gyökérzetének paramétereit, a gyűjtött adatokat automatikusan továbbítja az adattárházba, ahonnan az elkészült kiértékelő szoftver segítségével az adatok egyből elemezhetők.

A projekt során alkalmazott algoritmusok és megoldások tesztelése és kísérletekkel történő validálása a Balogh-Farm Tépe Kft. területein a Debreceni Egyetem szakértőinek segítségével történt. A különféle vizsgálatokból (termesztéstechnológiai rendszerek értékelése talaj- és növényvizsgálatokkal, klorofillkoncentráció-mérések, proximális talaj- és növényszenzor-mérések, elektromos-vezetőképesség-vizsgálatok, talajellenállás-mérések stb.) felhalmozott ismeret- és eredményanyag a további fejlesztések, valamint felsőoktatási tananyagok fontos bázisát képezi.

További információ kérhető:
Hadászi László, innovációs főigazgató
+36 30 995 5686
nov-hl@kite.hu