Vízzel kapcsolatos kutatások-Precíziós mezőgazdaság címmel konferenciát rendeztek a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában március 28-án. A KITE Zrt.-vel való együttműködés keretében Szabó Levente és Hadászi László is tartott előadást az eseményen.

A Debreceni Egyetemen kutatásokat végeznek a precíziós mezőgazdasághoz kapcsolódóan. A közös együttműködések során elsődlegesen a klímavédelem és a precíziós mezőgazdaság, mint a „climate smart agriculture” egyik lehetséges témakörével kapcsolatos vizsgálatok végzésére van lehetőségük. Ez tartalmazza a precíziós mezőgazdaság és klímavédelem kapcsolódásának ökonómiai és társadalmi aspektusait is. Kutatásaikat jelenleg elsődlegesen a KITE Zrt., az Agrárgazdasági Kutatóintézet és a Széchenyi István Egyetem munkatársaival történő együttműködésben valósítják meg.

Ennek okán a kutatási eredmények beszámolójával kapcsolatos konferencián előadóként szerepelt Szabó Levente a KITE Zrt. vezérigazgatója, aki a témával kapcsolatban kitért a helyes és víztakarékos művelési módok alkalmazására, melyek választ adhatnak a belvíz és az aszály által felvetett problémákra is. Expozéjában szó esett a precíziós öntözésről is, mely megfelelő megoldás a víztakarékos, környezetkímélő és energiatakarékos, egyszersmind a fenntartható gazdálkodást kiszolgáló öntözésre.

Hadászi László a konferencián
Hadászi László: A KITE Zrt. kész megoldásokkal rendelkezik a belvíz-elvezetésre.

Hadászi László a KITE Zrt. innovációs főigazgatója pedig a témát tovább fejtve a belvíz problémájára választ adó 3D technológiákat vázolta fel a felszíni vízelvezetésben. Szó esett a víznyomásos területek problémáit megoldó vápa- vagy árokkészítésről, vagy amennyiben az szükséges, a drénezésről.

A „Vízzel kapcsolatos kutatások” Precíziós mezőgazdaság kutatómunka alapjául az Európában egyedülálló és elismert Debreceni Egyetem szántóföldi multifaktoriális tartamkísérletek eredményei szolgálnak. A precíziós szántóföldi termesztéstechnológiák fejlesztését; aszály és belvízi jelenség előfordulásának térségi értékeléséhez a távérzékelt és földi adatok integrált vizsgálatát; növénykultúrák precíziós víz és energiatakarékos technológiai fejlesztését; a belvizek mennyiségi és minőségi elöntés kockázatának csökkentését vizsgálják és értékelik a vállalati igényeknek megfelelően. A vállalati projektek hozzájárulnak a kutatási területben vállalt feladatok pénzügyi kivitelezéséhez és az eredmények gyakorlati hasznosíthatóságához.