A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara precíziós mezőgazdasági szakmérnöki továbbképzési szakot indít az agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek részére.

A szakmérnök-képzés célja

Napjainkban a szántóföldi növénytermesztés folyamatos kihívások előtt áll. A klimatikus viszonyok szélsőségessé válása, a romló termőhelyi körülmények negatívan befolyásolják az elérhető termés mennyiségét és minőségét, a folyamatosan változó agrárgazdasági környezet bizonytalanná teszi az ágazat jövedelmezőségét. A gazdálkodók és a kutatók egyetértenek abban, hogy a továbblépés egyedüli lehetséges útja a precíziós gazdálkodás bevezetése és egyre szélesebb körű alkalmazása. A precíziós növénytermesztési technológiák alkalmazásához a szakembereknek komplex, naprakész ismeretekre van szüksége, hogy eligazodjanak az ajánlatok között, kialakítsák és működtessék a saját termesztési körülményeihez leginkább alkalmas precíziós növénytermesztési megoldásokat. A helyes döntésekhez igen szerteágazó informatikai, műszaki, termesztéstechnológiai ismeretekre kellenek, melyek a távérzékelési és helymeghatározási rendszerek, a geoinformációs rendszerek, a műszaki feltételrendszerek, a gazdálkodási és szervezési és termesztéstechnológiai ismeretek, valamint a szaktanácsadási rendszerek ismeretanyagait foglalják magukba. A tervezett precíziós mezőgazdasági szakmérnöki szakirányú képzés során a hallgatók ezeket az ismeretanyagokat sajátíthatják el, és építhetik be a kialakítandó és a már alkalmazott termelési folyamataikba. A szakmérnöki képzés célja a precíziós gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen, komplex, naprakész tudásanyag átadása a képzésben részt vevők számára, hogy kialakítsák és működtessék a termesztési körülményekhez leginkább alkalmas precíziós gazdálkodási rendszereket.

A KITE Zrt. aktív résztvevője a szakmérnöki képzésnek. A precíziós gazdálkodásban gyakorlattal rendelkező szaktanácsadók és fejlesztőmérnökök ismertetik a tantervben szereplő speciális témaköröket. A KITE Zrt. bemutató helyszíneket biztosít a precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszerének (precíziós erő- és munkagépek) és a precíziós szaktanácsadási tevékenységet megalapozó mérések és értékelések ismertetésére.

A munkaerő-piaci igény

A precíziós növénytermesztési technológiák fejlődése és az egyre szélesebb körű alkalmazása következtében a hazai agrár-munkaerőpiacon egyre kifejezettebbé vált a precíziós gazdálkodással kapcsolatos munkavállalói ismeretek iránti igény. Vezető mezőgazdasági gépkereskedők kínálatában már döntő mértékben jelen vannak a precíziós művelésre alkalmas erő- és munkagépek. Napjainkban több mint 1.5 millió hektáron lehetővé vált a technológia egyes elemeinek, illetve a precíziós technológiának a teljes, rendszerszintű alkalmazása. A munkavállalók precíziós gazdálkodást megalapozó informatikai ismereteit az agrárfoglalkoztatók kulcskompetenciának tekintik.

A képzésben résztvevők köre

A szakmérnöki képzés az agrár és/vagy a műszaki területen BSc., MSc. diplomával rendelkező frissen végzetteket, gyakorló szakembereket és a technológia iránt érdeklődőket várjuk, akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket a témakörben.

 A szakképzés ismeretkörei

  • Agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció
  • Helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk
  • Geoinformációs és távérzékelési rendszerek
  • A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere
  • Precíziós talajművelés és vetés
  • Precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés
  • Precíziós fajtaismeret és növényápolás
  • A precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtana
  • Szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban

További információk:

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: precíziós mezőgazdasági szakmérnök

A képzési idő: 2 szemeszter (1 év)

Konzultációs napok megoszlása: félévente 3-4 hét

Képzés költsége: 190.000 Ft / félév

Aktuális jelentkezési határidő: 2019. január 15.

Szakvezető: Dr. Rátonyi Tamás egyetemi docens