Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. vezetője 2018. 04. 17-én az aszály- és belvízkárok mérséklésének érdekében. Az összefogás eredménye egy olyan monitoring rendszer lesz, mely non-profit jelleggel segíti majd a magyar gazdálkodókat a vízkárok okozta veszteségek mérséklésében. Az összefogás kezdeti lépésére a Szélsőségek szorításában - Adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban című nyitókonferencián került sor Nádudvaron, a KITE Zrt. oktatótermében.

A víz okozta veszteségek nem csak globálisan, de hazánkban is megnövekedtek. 2015-ben a vízhiány okozta terméskiesést Magyarországon 400 milliárd forintra becsülték. Ebből az adatból is látszik, milyen jelentős a probléma, ennek orvoslására pedig stratégiai tervet dolgoztak ki, melyet Magyarország kormánya elfogadott. -  tájékoztatta a jelenlévőket Somlyódy Balázs az OVF főigazgatója.

Alapvetően a legfontosabb feladat az, hogy a létesítményközpontú vízgazdálkodást ki kell, hogy egészítse egy, a vízigény és a vízhasznosítás által meghatározott, valamint a vízkibocsátás szempontjait figyelembe vevő szabályozás. Ennek a gondolkodásmódnak meghatározó elemei a tudományos megalapozottság, a szakmaiság és az innovatív szemléletmód. A KITE Zrt. és az OVF közös együttműködésével felálló aszálymonitoring rendszer az első eszköz a megelőző, preventív jellegű vízellátási rendszer felépítésének, mely meg tudja előzni a mezőgazdaságban keletkező aszály- és belvízkárokat.

Szabó Levente a vízügyi konferencián.

E gondolatmenetet Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatójának beszéde egészítette ki, mellyel felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy eredményes termelést csak akkor végezhetünk, ha a mezőgazdasággal kapcsolatos, a különböző érdekszervezeteknél fellelhető tudást, ismeretanyagokat és innovációt rendszerbe integráljuk. A műszaki, agrotechnológiai és IT fejlesztések már rendelkezésünkre állnak, és a KITE Zrt. ezt igyekszik egy valamennyi ágazatra és technológiai beavatkozásra adaptálható, nagy területre kiterjeszthető, folyamatosan fejleszthető, felhasználóbarát rendszerré alakítani, melynek szerves része a KITE Zrt. szóban forgó precíziós meteorológiai rendszere is.

A rendezvényen megjelent Kiss Miklós Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke üdvözölte a kezdeményezést, hiszen ennek eredményeképp az öntözéssel kapcsolatban megvalósulhat a kamara arra vonatkozó célja, hogy a döntéshozók, a mezőgazdaságban dolgozók és a különböző érdekszervezetek, mint a KITE Zrt., közös munkája nyomán tud létrejönni egy eredményesebb gazdálkodási forma.