A hagyományok szerint a KITE Zrt. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karral és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködve, 2018-ban is szervez továbbképzést a partnergazdaságok növényvédelmi szakmérnökei részére.

A képzés a mérnök-továbbképzés rendszerébe illeszkedik, melyről a résztvevők továbbképzési tanúsítványt kapnak.

A felsőfokú növényvédelmi szakemberek a tanúsítványt az engedélyük ötévente esedékes meghosszabbításához is felhasználhatják, melyet valamennyi megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság elfogad. A növényvédelmi továbbképzés tematikája a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által előírtak szerint kerül összeállításra.

KITE Precíziós gazdálkodás

Ezzel párhuzamosan második alkalommal szervezzük meg a precíziós gazdálkodási konferenciát a mezőgazdasági szakemberek számára, ahol az előadó szakembereink és a külső szakértők elmondják tapasztalataikat. Ahol Ön első kézből értesül a legújabb innovatív precíziós gazdálkodási trendekről, és megismertetjük a legújabb eszközökkel. Ahol betekinthet a párhuzamosan zajló növényvédelmi továbbképzés Önt érdeklő aktuális témáiba is.

Ezen felül egy remek hangulatú, kiemelkedő színvonalú rendezvényre készüljön exkluzív környezetben, ahonnan rengeteg élménnyel, még több tudással, és új kapcsolatokkal térhet haza.

A továbbképzés és konferencia célja, hogy választ adjon a növényvédelem és a precíziós gazdálkodás területén felmerülő kulcsfontosságú kérdésekre, és alapvető segítséget nyújtson a gyakorlati problémákkal küzdő szakemberek részére.

A rendezvény tematikája a növényvédelem és a precíziós gazdálkodás területén felmerülő legfontosabb gyakorlati témaköröket gyűjti össze, felhívja a figyelmet a gyakorlati műveletek során leggyakrabban elkövetett hibákra és javaslatot tesz azok megoldási lehetőségeire. A tudásanyag gondos összeállítása és a gazdálkodásban aktívan részt vevő elismert előadók, és független szakértők biztosítják a kiemelkedő színvonalat. Az előadások egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek mind az elméleti ismeretanyag, mind pedig a gyakorlati és műszaki jellegű problémák tárgyalására.

Kiemelt figyelt fordítunk a jól működő precíziós rendszer felépítésére, egészen a kezdeti lépésektől a komplex kivitelezésig. Az előadásokon keresztül bemutatásra kerül, hogy miből áll egy komplex rendszer, hogyan lehet annak az előnyeit messzemenőleg kihasználni. Ezért szeretettel várjuk minden olyan gazdaság érdeklődő képviselőit is, ahol még nem került bevezetésre a precíziós gazdálkodás, vagy már megtették a kezdeti lépéseket, de még nem tud zökkenőmentesen működni a komplex rendszer. A rendezvényhez kapcsolódik egy exkluzív szakember találkozói est, ahol a kiváló ételek, italok és esti szórakoztató program kíséretében lehetőség nyílik az egész estés szakmai diszkurzusra is.

 

A továbbképzés helyszíne, időpontja:

NaturMed Hotel Carbona   8380 Hévíz, Attila u. 1.

2018. január 08 - 12.

Jelentkezési határidő a továbbképzésre: 2017. december 19.

Repce precíziós technológiával

 

A növényvédelmi továbbképzés tematikája a következő:

 1. Általános növényvédelmi helyzetkép. Az integrált növényvédelem alapelvei, jogszabályi háttere, bevezetése során adódó feladatok.
 2. Aktuális növényegészségügyi helyzet ismertetése. Vizsgálatköteles nem zárlati és zárlati károsítók és kórokozók elterjedésének, felderítésének, a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és az ellenük való védekezési lehetőségeknek az ismertetése.
 3. A növényvédelemmel és tápanyag gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok általános ismertetése, a dokumentumok elérhetőségének lehetősége.
 4. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara aktuális feladatai.
 5. Katasztrófavédelemmel összefüggő előírások (szállítás, tárolás, megsemmisítés). Munkavédelmi előírások, munkavédelmi eszközök.
 6. Növényvédőszerek hatásmechanizmusa, használatának toxikológiai, ökotoxikológiai és környezetvédelmi összefüggései.
 7. Károsítók előrejelzése, észlelése, döntéstámogató módszerek.
 8. Méhészet és növényvédelem kapcsolata.
 9. Víz és talajvédelmi előírások. Nitrát érzékeny területeket érintő rendelkezések, teendők.
 10. Új és várható károsítók és kórokozók megjelenése és az ellenük való védekezés lehetőségei.
 11. Az őszi kalászosok kórtani problémái.
 12. Egyszikű gyomnövények a kalászos gabonában és gyomirtási lehetőségeik.
 13. Kukorica technológiában történt változások (termésfungicidek, rovarölős kezelések).
 14. Technológia változások szükségessége a nagy termőképességű őszi búzákban rejlő genetikai potenciál kihasználására.
 15. Inhibitorok alkalmazása a növénytáplálásban.
 16. Biológiai növényvédelem zárt termesztő berendezésekben.
 17. Integrált növényvédelem kertészeti kultúrákban.
 18. Növényvédelmi problémák a fás szárú növénytársulásokban.
 19. Zöldítő növények aktualitásai.
 20. Biológiai készítmények a szántóföldön (biostimulátorok, talajoltó baktériumok, gombák, fonálférgek).
 21. Precíziós lehetőségek a növényvédelemben. A kijuttatás technológia fejlődése.
 22. A napraforgó kórtanának aktualitásai.
 23. A gyomosodás változása az elmúlt években.
 24. Gyomirtási megoldások a főbb szántóföldi kultúrákban (kukorica, repce, napraforgó, búza).
 25. GMO helyzete napjainkban.

A precíziós gazdálkodási Továbbképzés és konferencia tematikája a következő:

 1. A termésképző elemek hatása a hozamra
 2. A talaj szerepe a precíziós gazdálkodásban
 3. A talaj-növény vizsgálatok szerepe a precíziós gazdálkodásban
 4. Térinformatika szerepe a precíziós gazdálkodásban
 5. Komplex szaktanácsadás agronómiai kérdései
 6. Precíziós gazdálkodáshoz szükséges műszaki eszközök, beállítások, monitorkezelés
 7. Külső forrásból keletkező adatok, meteorológiai adatok, talajtérképek használata
 8. Adatbázis kialakítása, adatfeldolgozás, JDLink
 9. Az automatizálás lehetőségei a komplex szaktanácsadási rendszerben
 10. Differenciált kijuttatások, tápanyag-gazdálkodás, vetés
 11. 3D - Szántóföldi vízkezelés technológiai megoldásai
 12. Technológia ütemezése (gépészeti, agronómiai szempontból)
 13. A precíziós gazdálkodás ökonómiai kérdései

 
A Debreceni Egyetem jelentkezési lapját itt tölthetik le.

A KITE Zrt. jelentkezési lapjáért pedig kattintson ide!

 

Mindkét jelentkezési lapot kérjük, juttassák vissza kitöltve postai úton (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1) vagy a megadott e-mail címre: szantohenrietta@kite.hu.

A Debreceni Egyetem jelentkezési lapját résztvevőnként kiállítva szíveskedjenek visszaküldeni.

A jelentkezést követően levélben tájékoztatjuk a továbbképzés résztvevőit a tudnivalókról, valamint megküldjük a részletes programot is. A hozzátartozók jelentkezését is visszaigazoljuk.

 

Kérdéseikkel az alábbi személyhez fordulhatnak:

Szántó Henrietta: +36 30 265 2820 vagy +36-54/525-600/254-es mellék