A mezőgazdasági vállalkozások telephelyein, illetve a települések, sportlétesítmények kezelésében lévő utak, járdák téli fenntartási feladataira a KITE Zrt. – a John Deere parkápoló és kommunális gépeinek hivatalos magyarországi forgalmazójaként – professzionális megoldásokat kínál.

A John Deere X-sorozatú parkápoló gépei, a kommunális traktorok és egyes Gator eszközhordozók alkalmasak arra, hogy a hó eltakarítását lehetővé tevő seprőkefét vagy tolólapot, illetve esetenként só- és homokszóró munkaeszközt is lehessen hozzájuk kapcsolni. A gépek szervizellátójaként rendkívül fontosnak tartjuk a különböző eszközök téli üzemeltetési viszonyokra történő felkészítését, ezért az alábbiakban foglaljuk össze az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A John Deere gépek vonatkozásában – természetesen a kialakítástól függően – az alábbi feladatok jelentkezhetnek:

  • célszerű elvégezni az alapgép szükség szerinti karbantartási feladatait és érdemes megfontolni a következő kötelező szerviz előrehozását, téli szezon előtti elvégzését
  • ellenőrizni kell az akkumulátor, a világító- és jelzőberendezések, illetve az üzemanyag-ellátó rendszer állapotát, működőképességét; a felmerült hiányosságok miatt szükségessé váló javításokat, cseréket a tél beköszönte előtt el kell végezni
  • hasznos lehet a fűtés, illetve a klímaberendezés működőképességének ellenőrzése, szükség szerint az esedékes karbantartások, javítások elvégzése
  • fontos a gumiabroncsok állapotának és a téli viszonyokra való alkalmasságának ellenőrzése, a terhelésnek megfelelő abroncsnyomás beállítása
  • adott esetben indokolt lehet a gép pótsúlyozási lehetőségének felülvizsgálata, valamint a szükséges pótsúlyok, illetve hólánc beszerzése, felszerelése is.

A KITE Zrt. a környezetápoló gépek téli felkészítéséhez nyújt segítséget.

A John Deere X-sorozatú parkápoló gépeihez, a kommunális traktorokhoz és egyes Gator eszközhordozókhoz kapcsolható seprőkefék vagy tolólapok esetében célszerű azok állapotát, épségét időben ellenőrizni, majd elvégezni az esetleg szükségessé váló javításokat és a felszerelést is. A felszerelést követően javasoljuk a használatot megelőző karbantartások (zsírozások, olajszint-ellenőrzések), valamint egy működési próba elvégzését.

A vontatott, illetve függesztett kivitelű só- és homokszórók esetében is javasoljuk azok állapotának, épségének időben történő ellenőrzését, szükség szerinti javítását, valamint az alapgéppel történő összekapcsolását. Ezeknél a munkaeszközöknél is fontos az esedékes karbantartási feladatok és egy használat előtti működési ellenőrzés elvégzése. Az elmúlt években szerzett kedvezőtlen tapasztalatokból kiindulva szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy ezeknél a munkaeszközöknél – a síkosságmentesítésre használt anyagok korrozív hatása miatt – rendkívül nagy jelentőséggel bír az alapgép és a munkaeszköz használatát követő teljes körű tisztítás, mosás, valamint a szezon közbeni rendszeres karbantartás is.

A fenti előkészítő munkák végrehajtásába országos szervizhálózatunk a gyártói információkra és a szakműhelyekre támaszkodva készséggel be tud kapcsolódni annak biztosítása érdekében, hogy az Ön gépe a téli időszakban szokásos időjárási viszonyok között is megbízhatóan a rendelkezésére álljon.

Folyamatos, 24 órás szervizbejelentés:

szerviz-parkapolas@kite.hu