Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szabó István, a KITE Zrt. tiszteletbeli örökös elnöke, Nádudvar első díszpolgára, mindenki szeretve tisztelt Pista bácsija életének 93. évében, 2017. június 17-én örök nyugalomra tért.

Búcsúztatója 2017. július 5-én a Nádudvari Ady Endre Művelődési Központban lesz. A szertartás kezdetének időpontja 11 óra. A megjelentek kegyeletüket egy szál virággal róhatják le 9-11 óráig a ravatalnál. A temetésre a későbbiekben szűk családi körben kerül sor.

Szabó István 1924. október 20-án született Nádudvaron.  A mezőgazdasághoz fűződő viszonyát kisparaszti származása határozta meg, melyre egész életében büszkén tekintett vissza. 1951-ben lépett be a nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe, melynek tagjai egy év múlva elnökükké választották. 38 éven át töltötte be ezt a tisztséget.

A kemény munka és a tapasztalat meghozta a gyümölcsét, ugyanis a hatvanas évek már komoly politikai pályafutást hoztak az életébe. Több mint húsz évig vezette a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát (TOT), és kilenc évig volt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja. Országunk politikai vezetése kétszer jutalmazta Kossuth-díjjal.

A KITE Zrt. elődje, a Kukorica és Iparnövény Termelési Együttműködés 1973-as megalapításával Magyarország akkori mezőgazdasági vezetői mellett az ő érdeme is a szocialista blokkban egyedülálló mezőgazdasági fejlődés, innovatív gondolkodás meghonosítása. A társaság közgyűlése 2014-ben választotta meg tiszteletbeli örökös elnökévé, melyet egészen az elmúlt időszakig azzal köszönt meg, hogy nyugdíjas kora ellenére mindennapos vendég volt a KITE Zrt. nádudvari központi irodaházában.

A tanácsai, a történetei, a jelenléte mindannyiunknak hiányozni fog.

Nyugodjon békében Pista bácsi!