4 éves kutatás-fejlesztési projekt indult a KITE Zrt. vezetésével, a Debreceni Egyetem és a Balogh-Farm Tépe Kft. konzorciumi tagként való részvételével. A beruházás összköltsége 2,151 milliárd Ft, melyből a Magyar Állam és az Európai Unió támogatása 1,202 milliárd Ft. Az együttműködés sajtónyilvános nyitórendezvényére 2017. március 3-án került sor a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent, „GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című pályázat felhívásra 2016. április 12-én került benyújtásra a pályázat. A pályázat sikerességének eredményeképpen 2016. szeptember 27-én lépett hatályba a támogatási szerződés. A projekt célja olyan precíziós gazdálkodási rendszer kialakítása, amely nagy területre kiterjeszthető, a gyakorlat számára könnyen értelmezhető, végrehajtható, gazdaságosan üzemeltethető, egyben jövedelemtöbbletet eredményez a termelők számára.

A projekt három helyszínen valósul meg:

1. 4181 Nádudvar, Bem József utca 1.
2. 4132 Tépe, 075/28 hrsz.
3. 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A fejlesztés keretében az egyes konzorciumi tagok az alábbi tevékenységekkel járulnak hozzá a projekt sikerességéhez:

• A KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. a meglévő precíziós technológiáit alkalmazza és továbbfejleszti mind az agronómiai, mind a műszaki szakterületeken, megbízható adatforrások biztosításában veszi ki a részét (pl. RTK hálózat, meteorológiai adatok stb.), kidolgozza az egyes munkaműveletek végrehajtásához szükséges vezérléseket, automatizálja az adatfeldolgozás, adatelemzés folyamatait, a versenyképes gazdálkodás biztosítása mellett.

A jelenlegi szaktanácsadási folyamatok (adatfeldolgozás, adatelemzés) automatizálása mellett kidolgozásra kerül az online, valós idejű szakértői rendszer a precíziós gazdálkodási tevékenység valamennyi elemére.

• A Debreceni Egyetem munkatársai elvégzik a precíziós gazdálkodást megalapozó kísérleti fejlesztéseket, valamint műszaki-, informatikai-, és termesztéstechnológiai ismereteket rendszerbe foglaló, azok gazdasági vonatkozásait tartalmazó képzési módszertant fejlesztenek. 

• A Balogh-Farm Tépe Kft. a projekt keretében vállalta, hogy a rendelkezésre álló területével, erő- és munkagépeivel, infrastruktúrájával részt vesz az agronómiai és gépészeti kutatásokban, tesztelésekben, kísérletekben.

A beruházásnak köszönhetően legalább 1 db iparjogvédelmi oltalom kerül bejelentésre, valamint 2 új munkahely jön létre.

A konzorcium tagjainak képviselői